Trường Mầm non Kỳ Hợp được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2002. Là một đơn vị đóng trên địa bàn thuộc xã miền núi khó khăn, với tổng dân số 2.700 người, đời sống của nhân dân chủ yếu làm nghề nông lâm nghiệp. Những năm đầu mới thành lập nơi đây là ngôi trường tạm bợ, lớp học là những ngôi nhà cấp 4 bán kiên cố, có những lớp phải học nhờ tại Hội quán của các thôn xóm nên chất lượng các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ chưa có hiệu quả. Ban Giám hiệu nhà trường đã tham mưu với chính quyền địa phương, với ngành cấp trên, với các tổ chức xã hội trong và và ngoài địa bàn, huy động nguồn lực từ nhân dân quy hoạch đất, xây dựng được trường tập trung về một điểm tại khu trung tâm thuộc thôn Minh Tân, xã Kỳ Hợp. Tổng diện tích khuôn viên là 6000m2. Đến tháng 4/2008 trường được chuyển đổi từ trường Bán công sang Công lập, được đầu tư về CSVC, trường được xây dựng theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa; khuôn viên nhà trường được quy hoạch một cách hợp lý, có sân chơi, bãi tập, bồn hoa thảm cỏ, hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh…tạo môi trường cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện. Hệ thống phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc, nhà ăn bán trú đạt tiêu chuẩn. Trang thiết bị dạy học từng bước được trang bị khá hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Về nguồn lực tài chính: Nhà trường quản lý tài chính theo quy định và huy động các nguồn lực đóng góp hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục. Căn cứ vào kinh phí được cấp hằng năm, nhà trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, tiết kiệm. Công tác tài chính được lập đủ dự toán, thực hiện thu, chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước. Cuối học kỳ, đầu năm học, đều công khai công tác tài chính trong Hội đồng nhà trường, có sự giám sát của Công đoàn và Ban thanh tra Nhân dân.

Về công tác quản lý: Nhà trường có đầy đủ hệ thống văn bản pháp quy về Giáo dục và Đào tạo. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ năm học, sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào Tạo; Phòng Giáo dục và Đào Tạo, tình hình thực tế của nhà trường, Ban Giám hiệu đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch có hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Vì vậy, trên 10 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục của địa phương. Từ năm 2012 - 2018 liên tục trường được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến ”, Tổ chức Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc;, Chi bộ liên tục đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tháng 9/2013 Trường Mầm non Kỳ Hợp chính thức được đón nhận Quyết định công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia đoạn 2013-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Những năm gần đây, nhà trường đã tích cực đẩy mạnh Phong trào thi đua “Hai tốt” , thực hiện cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Mặt khác, không ngừng bồi dưỡng trình độ đội ngũ và nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho cán bộ giáo viên. Trường có nhiều đồng chí cán bộ quản lí là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, nhiều giáo viên giỏi cấp huyện, cấp trường. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có tư cách đạo đức tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn 100%. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra của Phòng giáo dục và đào tạo, giáo viên đều được đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên.

Trẻ đến trường ngoan, lễ phép, mạnh dạn trong giao tiếp, tích cực tham gia vào các hoạt động, trẻ có nề nếp tốt trong việc thực hiện các hoạt động như học tập, vui chơi, vệ sinh, lao động...

Trình độ nhận thức của cha mẹ học sinh chưa đồng đều, một số cha mẹ trẻ nhận thức về công tác chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế, chưa thực sự quan tâm.

Trước yêu cầu thực tiễn về việc nâng cao chất lượng Chăm sóc Giáo dục trẻ. Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Kỳ Anh về công tác Kiểm định chất lượng giáo dục, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục của đơn vị. Hội đồng tự đánh giá đã tiến hành quy trình tự đánh giá theo Thông tư số 19/2018/TT- BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giaos dục và Đào Tạo.

Công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục là một hoạt động để nhà trường tự xem xét, tự kiểm tra đánh giá chất lượng của đơn vị mình căn cứ vào bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ giáo dục ban hành để chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu, từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục trong tình hình hiện nay. Thông qua việc tự đánh giá nhằm thay đổi nhận thức của lãnh đạo và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về chất lượng giáo dục. Công tác quản lý nhà trường ngày một chặt chẽ và quy củ hơn. Công tác tự đánh giá sẽ thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục. Mỗi cá nhân sẽ nhận thức rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ được giao. Với mục đích không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, Hội đồng tự đánh giá đã làm việc tích cực, khách quan công khai và minh bạch, triển khai đến tận từng cán bộ giáo viên trong nhà trường theo nguyên tắc tập trung dân chủ.